(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: QSD 38 ô đất tại Khu 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21 và 22/08/2019 (trong giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 08/08/2019 cho đến hết 15h00’ ngày 27/08/2019 tại phòng Địa chính UBND xã Sơn Thủy và tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 27/08/2019 đến hết 10h30’ ngày 29/08/2019.

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản số: 110601129888 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Phú Thọ.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 08/08/2019 cho đến hết 11h30’ ngày 29/08/2019 phòng Địa chính UBND xã Sơn Thủy hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sảnnăm 2016 và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hồi 8h30’ ngày 30/08/2019, tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179 

DANH SÁCH Ô ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI KHU 6, XÃ SƠN THỦY, HUYỆN THANH THỦY

(Kèm theo Thôngbáo đấu giá quyền sử dụng đất số 14/TB-VL ngày 08/08/2019)

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích
(m2/1 ô đất)

Giá khởi điểm
(đồng/1 m2)

Thành tiền
(đồng/ô)

Tiền đặt trước
(đồng/1 ô đất)

Tiền hồ sơ
(đồng/1 hồ sơ)

1

Ô số 01

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

2

Ô số 02

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

3

Ô số 03

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

4

Ô số 04

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

5

Ô số 05

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

6

Ô số 06

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

7

Ô số 07

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

8

Ô số 08

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

9

Ô số 09

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

10

Ô số 10

137.5

1,600,000

220,000,000

40,000,000

200,000

11

Ô số 11

150.0

1,600,000

240,000,000

40,000,000

200,000

12

Ô số 12

137.4

1,600,000

219,840,000

40,000,000

200,000

13

Ô số 13

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

14

Ô số 14

137.3

1,600,000

219,680,000

40,000,000

200,000

15

Ô số 15

150.0

1,600,000

240,000,000

40,000,000

200,000

16

Ô số 16

150.2

1,600,000

240,320,000

40,000,000

200,000

17

Ô số 17

137.2

1,600,000

219,520,000

40,000,000

200,000

18

Ô số 18

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

19

Ô số 19

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

20

Ô số 20

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

21

Ô số 21

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

22

Ô số 22

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

23

Ô số 23

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

24

Ô số 24

150.0

1,600,000

240,000,000

40,000,000

200,000

25

Ô số 25

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

26

Ô số 26

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

27

Ô số 27

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

28

Ôsố 28

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

29

Ô số 29

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

30

Ô số 30

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

31

Ô số 31

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

32

Ô số 32

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

33

Ô số 33

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

34

Ô số 34

125.0

1,600,000

200,000,000

40,000,000

200,000

35

Ô số 35

150.0

1,600,000

240,000,000

40,000,000

200,000

36

Ô số 36

150.0

1,600,000

240,000,000

40,000,000

200,000

37

Ô số 37

150.0

1,600,000

240,000,000

40,000,000

200,000

38

Ô số 38

150.0

1,600,000

240,000,000

40,000,000

200,000

Tổng cộng

5,112.1

8,179,360,000.0

1,520,000,000

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh xin thông báo đính chính thông tin đấu giá tài sản là QSD 38 ô đất tại Khu 6, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Theo thông báo số 14/TB-VL ngày 08/8/2019) như sau:

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 08/08/2019 cho đến hết 15h00’ ngày 27/08/2019 tại:

- Phòng Địa chính UBND xã Sơn Thủy

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 08/08/2019 cho đến hết 11h30’ ngày 28/08/2019 tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên trạng như thông báo số 14/TB-VL ngày 08/8/2018 của Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

Trân trọng cảm ơn !