(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/8/2018 do UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 14 thửa đất tại khu dân cư giáp khu giao đất đợt 4, mặt đường 9,5 m Khu Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (đợt 4, năm 2018)

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La. Địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên, địa chỉ của Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Vân Hồ (Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ). Địa chỉ: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá: Vào hồi 08h30' ngày 30/8/2018(Thứ năm), tại Hội trường lớn UBND huyện Vân Hồ (Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

4. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá 

Số TT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng/thửa/hồ sơ)

Tiền bán hồ sơ

(đồng/thửa/hồ sơ)

1

Thửa số1

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

2

Thửa số2

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

3

Thửa số3

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

4

Thửa số4

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

5

Thửa số5

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

6

Thửa số6

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

7

Thửa số7

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

8

Thửa số8

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

9

Thửa số9

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

10

Thửa số10

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

11

Thửa số11

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

12

Thửa số12

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

13

Thửa số13

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

14

Thửa số14

247

3.000.000

741.000.000

111.000.000

500.000

Tổngcộng:

3.458

10.374.000.000

5. Vị trí tài sản đấu giá: Khu dân cư giáp khu giao đất đợt 4, mặt đường 9,5 m Khu Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (đợt 4, năm 2018).

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản; bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá; thu tiền đặt trước

- Xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/8/2018 đến ngày 27/8/2018 trong giờ hành chính. Đề nghị người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ để được xem tài sản.

- Bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/8/2018 đến ngày 27/8/2018 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

- Tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 27/8/2018 đến 17h30’ ngày 29/8/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 27/8/2018 đến 17h30’ ngày 29/8/2018, bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản số 7901201003867 của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La, mở tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh thành phố Sơn La hoặc bằng Bảo lãnh Ngân hàng.

7. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng quy định.

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn Lahoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp (đấu thành 01 nhóm).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

1) Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ; SĐT: 02123.666.386.

2) Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La; SĐT: 02128.558.668./.

3) Tham khảo trên cổng thông tin điện tử huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tại địa chỉ: Vanho.Sonla.gov.vn./.