(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2021 do Agribank Chi nhánh Hóc Môn ủy quyền như sau :
Ngày 30/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội ảnh 1