Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 30/3/2020, có 74 thông báo KHLCNT chậm.
Ngày 30/3: Có 74 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 30/3: Có 74 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 14/03/2020 trở về trước, nhưng đến ngày 30/3/2020 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho dự án “Trường Mẫu giáo Thiên Nga, xã Cam An Bắc” được phê duyệt tại Văn bản số  447/QĐ-UBND ngày 09/3/2020, dự án “Trường Mẫu giáo Phong Lan, xã Cam Phước Tây” được phê duyệt tại Văn bản số  449/QĐ-UBND ngày 09/3/2020, dự án “Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, xã Suối Cát” được phê duyệt tại Văn bản số  450/QĐ-UBND ngày 09/3/2020, dự án “Trường Mẫu giáo Anh Đào, thị trấn Cam Đức” được phê duyệt tại Văn bản số  448/QĐ-UBND ngày 09/3/2020, dự án “Trường THCS Trần Đại Nghĩa, xã Cam Tân” được phê duyệt tại Văn bản số  451/QĐ-UBND ngày 09/3/2020; KHLCNT của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cho dự toán “Cung cấp tấm lượn sóng và các chi tiết bắt xiết máy nghiền phục vụ cho sửa chữa” được phê duyệt tại Văn bản số 751/QĐ-PPC ngày 13/02/2020, dự toán “Cung cấp bi máy nghiền phục vụ cho sản xuất điện” được phê duyệt tại Văn bản số 458/QĐ-PPC ngày 21/01/2020; KHLCNT của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại cho “Dự án đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ, lý thuyết - thư viện của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại” được phê duyệt tại Văn bản số 681/QĐ-BCT ngày 27/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý xã Cư Mốt (huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) cho dự án “Nhà văn hóa xã Cư Mốt, huyện Ea Hleo” được phê duyệt tại Văn bản số 20/QĐ-UBND ngày 18/02/2020; KHLCNT của Văn phòng HĐND và UBND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho dự toán “Sửa chữa đại tu xe ô tô Toyota Fortuner, biển kiểm soát 47C 3838” được phê duyệt tại Văn bản số 106/QĐ-UBND ngày 26/02/2020; KHLCNT của Cục Sở hữu trí tuệ ủy quyền Ban Quản lý dự án cho dự án “Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ” được phê duyệt tại Văn bản số 464/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2020; KHLCNT của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam cho dự toán “Mua sắm thay mới hệ Acquy cho 02 UPS Galaxy 60kVA và 02 UPS Galaxy 400kVA tại TTDL Eximbank” được phê duyệt tại Văn bản số 1292/2020/EIB/QD-TGD ngày 12/3/2020; KHLCNT của Cơ sở xã hội Nhị Xuân cho dự toán “Mua vật tư y tế tiêu hao năm 2020 tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân” được phê duyệt tại Văn bản số 93/QĐ-TNXP ngày 03/3/2020, dự án “Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Khu nhà thăm gặp học viên, người nghiện ma túy” được phê duyệt tại Văn bản số 459/QĐ-CSNX ngày 12/3/2020; KHLCNT của UBND xã Tân Mỹ cho dự án “Xây mới nhà văn hóa thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ” được phê duyệt tại Văn bản số 31/QĐ-UBND ngày 11/3/2020; KHLCNT của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV cho dự án “Đầu tư nâng cấp Hệ thống mạng Internet Văn phòng Tổng công ty” được phê duyệt tại Văn bản số 15/QĐ-SGCC ngày 12/3/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho dự án “Xây dựng tuyến đường từ Cầu Họa Đồ đến Cầu Rạch Ông” được phê duyệt tại Văn bản số 983/QĐ-UBND ngày 09/3/2020, dự án “Xây dựng tuyến đường Lung Rong giáp Định Bình Tắc Vân” được phê duyệt tại Văn bản số 979/QĐ-UBND ngày 06/3/2020, dự án “Xây dựng Tuyến đường từ Cầu Khâu 2 đến Cầu Mười Chiến” được phê duyệt tại Văn bản số 836/QĐ-UBND ngày 27/02/2020; KHLCNT của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho dự án “Nhà đón tiếp gia đình quân nhân eBB971, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng” được phê duyệt tại Văn bản số 57/QĐ-SKHĐT ngày 20/02/2020, dự án “Cải tạo, sửa chữa Nhà ăn, bếp Tiểu đoàn 699, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng” được phê duyệt tại Văn bản số 46/QĐ-SKHĐT ngày 13/02/2020, dự án “Cải tạo, sửa chữa khu kỹ thuật Tiểu đoàn 699, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng” được phê duyệt tại Văn bản số 45/QĐ-SKHĐT ngày 13/02/2020; KHLCNT của Công ty Điện lực Lai Châu cho dự án “Nhà điều hành sản xuất Điện lực Nậm Nhùn” được phê duyệt tại Văn bản số 155/QĐ-PCLC ngày 21/01/2020; KHLCNT của UBND huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) cho dự án “Cải tạo, sửa chữa đường giao thông xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ cầu Chào đi tỉnh lộ 504 thuộc xã Quảng Yên)” được phê duyệt tại Văn bản số 964/QĐ-UBND ngày 06/3/2020; KHLCNT của Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai cho dự toán “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất và vật tư y tế năm 2019 - 2020 (phần còn lại)” được phê duyệt tại Văn bản số 25/KH-YTGR ngày 24/02/2020; KHLCNT của UBND huyện Bắc Hà ủy quyền cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý dự án (tỉnh Lào Cai) cho dự án “Xóa phòng học tạm tại trường PTDTBT THCS Nậm Lúc, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà” được phê duyệt tại Văn bản số 23/QĐ-UBND ngày 17/02/2020, dự án “Đường Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà đi UBND xã Bản Ngò, huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang; Hạng mục: Tuyến đường trung tâm xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà đến xã Bản Ngò, huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 579/QĐ-UBND ngày 09/3/2020; KHLCNT của Viễn thông Kiên Giang cho dự toán “Mua sắm thiết bị STB Android tháng 04-2020 phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV” được phê duyệt tại Văn bản số 251/QĐ-VNPTKG-KTĐT ngày 05/3/2020; KHLCNT của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Tè cho dự toán “Mua giống lúa, ngô hỗ trợ sản xuất vụ Mùa sớm - Xuân hè năm 2020 cho nhân dân các xã trên địa bàn huyện Mường Tè bằng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 616 ngày 13/3/2020; KHLCNT của UBND phường An Phú cho dự án “Sửa chữa trụ sở UBND phường An Phú - Hội trường” được phê duyệt tại Văn bản số 18/QĐ-UBND ngày 18/02/2020; KHLCNT của Hội Làm vườn tỉnh Ninh Bình cho dự toán “Cung cấp giống Cam V2, phân bón và thuốc BVTV” được phê duyệt tại Văn bản số 21/QĐ-SKHCN ngày 06/02/2020; KHLCNT của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và tư vấn đầu tư Hải Âu cho dự toán “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Kông Chro năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 30/QĐ-UBND ngày 06/3/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho dự án “Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Quế Trung” được phê duyệt tại Văn bản số 116/QĐ-UBND ngày 27/02/2020; KHLCNT của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho dự toán “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa lớn năm 2020 (đợt 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 934/QĐ-NĐHP ngày 25/02/2020; KHLCNT của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tiểu Cần cho dự toán “Mua sắm ghe ngo mới” được phê duyệt tại Văn bản số 684/QĐ-UBND ngày 13/3/2020; KHLCNT của Phòng Kinh tế huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho dự án “Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phao, biển báo hiệu khu vực cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại Vịnh Côn Sơn (năm 2019)” được phê duyệt tại Văn bản số 192/QĐ-UBND ngày 21/02/2020; KHLCNT của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học” được phê duyệt tại Văn bản số 55-QĐ/TCT ngày 09/3/2020; KHLCNT của UBND xã Lê Lợi cho dự án “Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi” được phê duyệt tại Văn bản số 348/QĐ-UBND ngày 12/3/2020; KHLCNT của Công ty TNHH Xây dựng tư vấn thiết kế Minh Hà cho dự toán “Mua sắm tập trung trang thiết bị nhà làm việc năm 2020 của huyện Vĩnh Thuận” được phê duyệt tại Văn bản số 372/QĐ-UBND ngày 09/3/2020; KHLCNT của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cho dự toán “Mua vật tư, thuốc BVTV” được phê duyệt tại Văn bản số 226/MNPB-KH ngày 10/3/2020; KHLCNT của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy cho “Dự án cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng – Công trình Goldenland 5, xây dựng khu chung cư HH1, HH2 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền” được phê duyệt tại Văn bản số 01.20-HH1,HH2/QĐ-TPC ngày 15/01/2020; KHLCNT của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam khu vực Miền Bắc cho dự án “Sửa chữa nền sân khu vực nhà ăn, nhà để xe Kho N1” được phê duyệt tại Văn bản số 243/QĐ-NLHKMB ngày 10/3/2020, dự án “Sửa chữa, thay thế tấm đan hỏng khu vực giàn xuất kho N2” được phê duyệt tại Văn bản số 211/QĐ-NLHKMB ngày 10/3/2020, dự án “Sửa nhà ăn trụ sở Chi nhánh” được phê duyệt tại Văn bản số 238/QĐ-NLHKMB ngày 10/3/2020, dự án “Lắp đặt lan can trước vách kính cầu thang, hành lang và rèm khu nhà làm việc trụ sở Chi nhánh” được phê duyệt tại Văn bản số 236/QĐ-NLHKMB ngày 10/3/2020, dự án “Rải asphalt cổng số 1, 2 kho N2” được phê duyệt tại Văn bản số 193/QĐ-NLHKMB ngày 28/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho dự án “Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 đường Bạch Đằng” được phê duyệt tại Văn bản số 657/QĐ-UBND ngày 24/02/2020; KHLCNT của UBND xã Châu Tiến cho dự án “Xây dựng thêm các phòng học chức năng và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học xã Châu Tiến” được phê duyệt tại Văn bản số 20/QĐ-UBND ngày 03/3/2020; KHLCNT của UBND thị xã Thuận An cho dự án “Xây dựng mới đường Hưng Thịnh 15” được phê duyệt tại Văn bản số 871/QĐ-UBND ngày 10/3/2020; KHLCNT của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho dự toán “Cung ứng dịch vụ vệ sinh” được phê duyệt tại Văn bản số 149/QĐ-SYT ngày 24/02/2020; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cho dự toán “Cung cấp thuốc bổ sung lần 2 năm 2020 của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam” được phê duyệt tại Văn bản số 106/QĐ-BV ngày 04/02/2020; KHLCNT của Văn phòng HĐND - UBND quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) cho dự toán “Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)” được phê duyệt tại Văn bản số 434/QĐ-UBND ngày 12/3/2020; KHLCNT của Trung tâm Kinh doanh VNPT Tuyên Quang, Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông cho dự toán “Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân và bảo hộ dùng chung năm 2020 trang bị cho người lao động” được phê duyệt tại Văn bản số 74/QĐ-TTKD TQ ngày 27/02/2020, dự toán “Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 96B/QĐ-TTKD TQ ngày 12/3/2020; KHLCNT của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho dự toán “Trang bị bàn nâng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm khai thác vận chuyển Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện” được phê duyệt tại Văn bản số 248/QĐ-VCKV ngày 03/3/2020; KHLCNT của Lữ đoàn 490 Binh chủng Pháo binh cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị Quý I năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 125/QĐ-LĐ ngày 10/3/2020; KHLCNT của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cho dự án “Di chuyển đường điện 22kV phục vụ GPMB dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Tokyo Debiz tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý” được phê duyệt tại Văn bản số 447/QĐ-UBND ngày 24/02/2020; KHLCNT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho dự án “Cắm mốc quy hoạch chung đô thị Đồng Lê và vùng phụ cận đến năm 2035” được phê duyệt tại Văn bản số 415/QĐ-UBND ngày 12/3/2020; KHLCNT của Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho dự án “Tạm giao kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 cho Công ty thủy điện Bản Vẽ” được phê duyệt tại Văn bản số 13/QĐ-HĐTV ngày 22/01/2020; KHLCNT của UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho dự án “Trường THCS thị trấn Thới Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 40/QĐ-SKHĐT ngày 05/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý ĐTXD khu vực quận Bình Tân (TP.HCM) cho dự án “Cải tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thành Điểm phụ trường tiểu học An Lạc 1” được phê duyệt tại Văn bản số 525/QĐ-UBND ngày 12/02/2020; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cho dự toán “Mua sắm hóa chát, dụng cụ, vật tư y tế năm 2019 - 2020 của Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi” được phê duyệt tại Văn bản số 123/QĐ-SYT ngày 12/02/2020; KHLCNT của Trường Trung cấp Xây dựng cho dự án “Trường Trung cấp Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 298/QĐ-SXD-TĐDA ngày 09/3/2020; KHLCNT của Công ty cổ phần DAP Vinachem cho dự toán “Cung cấp chât xử lý nước kèm giải pháp công nghệ” được phê duyệt tại Văn bản số 82B/QĐ-DAP ngày 09/3/2020; KHLCNT của Trung tâm Mua sắm công ngành Y tế tỉnh Tiền Giang cho dự toán “Mua sắm hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành” được phê duyệt tại Văn bản số 393/QĐ-SYT ngày 12/3/2020; KHLCNT của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Nghệ An) cho dự toán “Mua cá giống thả bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam 01/4/2020” được phê duyệt tại Văn bản số 402/QĐ-UBND ngày 11/3/2020; KHLCNT của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cho dự án “Sửa chữa tuyến đường tỉnh ĐT.627B (đoạn từ xã Đức Thắng đi Đức Minh) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 19/QĐ-SKHĐT ngày 10/02/2020, dự án “Sửa chữa tuyến đường ĐT.626 (đoạn qua huyện Tây Trà) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 21/QĐ-SKHĐT ngày 10/02/2020; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Long An cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị khẩn cấp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An” được phê duyệt tại Văn bản số 719/QĐ-UBND ngày 05/3/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho dự án “Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 280/QĐ-UBND ngày 14/02/2020; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho dự án “Nhà văn hóa xã Sông Phan, huyện Hàm Tân” được phê duyệt tại Văn bản số 158/QĐ-UBND ngày 16/01/2020; KHLCNT của Ban QL DA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho dự án “Nâng cấp đường Mai Thúc Loan - Nguyễn Du” được phê duyệt tại Văn bản số 399 ngày 02/3/2020; KHLCNT của UBND xã Tiền Yên cho dự án “Đường giao thông và rãnh thoát nước thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên (Đoạn từ đường huyện Lại Yên - Tiền Yên đến xóm Mới thôn Tiền Lệ)” được phê duyệt tại Văn bản số 797/QĐ-UBND ngày 09/3/2020; KHLCNT của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn - thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân” được phê duyệt tại Văn bản số 778/QĐ-UBND ngày 12/3/2020. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.