(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2021 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 04 ô đất thuộc Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

a. Loại đất đấu giá: Đất ở tại đô thị.

b. Vị trí, ranh giới khu đất: Tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. Ranh giới, diện tích các ô đất đấu giá được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 83-2018, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 26/7/2018, được UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

c. Diện tích khu đất: Tổng diện tích đấu giá: 310,0 m2, gồm 04 ô đất thuộc Lô N27, các ô đất tiếp giáp mặt cắt đường 13m, hướng Đông Nam, gồm các ô số: 18, 19, 20, và ô số 27, bán đấu giá từng ô đất (Có sơ đồ đấu giá 04 ô đất Lô N27 kèm theo).

d. Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, các ô đất đấu giá có ranh giới rõ ràng ngoài thực địa.

đ. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

e. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

f. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: (Có danh mục chi tiết kèm theo)

Giá khởi điểm chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất (Năm trăm nghìn đồng)

b. Tiền đặt trước: Theo danh mục chi tiết kèm theo

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản; nộp tiền đặt trước; nộp phiếu trả giá gián tiếp vòng một; thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 27/3/2021 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:

- Thời hạn (trong giờ hành chính): Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 27/3/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản.

- Địa điểm: Tại khu đất đấu giá.

c. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Trong 03 ngày: 25, 26, 29/3/2021, người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào một trong các tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Lạng Sơn hoặc số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạng Sơn hoặc số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Lạng Sơn. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng mang giấy nộp tiền đặt trước nộp cho Trung tâm trong thời hạn quy định trên.

Lưu ý: Giấy nộp tiền của khách hàng tại Ngân hàng không được ghi tên ô đất cụ thể.

d. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá gián tiếp vòng một (trong giờ hành chính): Trong 04 ngày: 25, 26, 27, 29/3/2021, sau khi nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm, người đăng ký tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá gián tiếp vòng một vào thùng phiếu của Trung tâm tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

đ. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 30/3/2021 tại Phòng họp tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). Tổ chức đấu giá liên tục không nghỉ trưa đến khi bán hết các ô đất đủ điều kiện đấu giá.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

b. Đối tượng không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

* Người có đầy đủ điều kiện trên đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

- Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

- Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định.

Những trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

* Khi đến đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận 01 tờ phiếu trả giá gián tiếp vòng một, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu và buổi đấu giá. Khách hàng nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng quy định về Phiếu trả giá hợp lệ tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trung tâm không chịu trách nhiệm nếu Phiếu trả giá của khách hàng không hợp lệ.

Phiếu trả giá gián tiếp vòng một của người tham gia đấu giá có thể được bọc bằng chất liệu bảo mật (do người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm bảo mật bằng các chất liệu như bọc giấy, giấy tráng bạc, giấy than…) trước khi bỏ phiếu vào phong bì do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cung cấp, dán phong bì, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

Lưu ý: Tại mặt ngoài phía trước và phía sau phong bì không được ghi bất cứ thông tin, ký hiệu gì.

Phiếu trả giá gián tiếp vòng một được người đăng ký tham gia đấu giá bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong theo thời hạn, địa điểm quy định tại điểm d Mục 6 Thông báo đấu giá tài sản này.

* Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

* Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính trước giờ tổ chức cuộc đấu giá.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

a. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp vòng một và hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản từ vòng đấu thứ hai trở đi tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Giá khởi điểm của vòng đấu giá trực tiếp thứ nhất tại cuộc đấu giá là giá đã trả cao nhất của vòng bỏ phiếu gián tiếp cộng với bước giá đã quy định. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

c. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; SĐT: 02053.719.220, 02053.717.994 ) hoặc trang fanpage của Trung tâm: “TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh Lạng Sơn” hoặc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Ngày 30/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1