(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2020 do Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 92 đường Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Gồm có 4 chiếc xe ô tô con, được chia làm 04 cuộc đấu giá.

- Lô 1: Xe ô tô gắn biển kiểm soát: 51F-077.87; Nhãn hiệu: LEXUS; Số Loại: RX350; Loại phương tiện: Ô tô con; Năm sản xuất: 2010; Số khung: JTJBK1BA7A2413776 (vị trí: Phải, sàn xe, dưới ghế phụ); Số máy: 2GR-A567066*; Công thức bánh xe: 4x4; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Dung tích xi lanh: 3500 Cm3; Chiều dài cơ sở: 2740 mm; Màu sơn: Màu trắng; Loại nhiên liệu: Xăng. Giá khởi điểm là: 1.090.271.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi triệu, hai trăm bảy mươi mốt nghìn đồng); Bước giá là: 11.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng; Tiền đặt trước là: 110.000.000 đồng.

- Lô 2: Xe ô tô gắn biển kiểm soát: 82A-029.81; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: CAMRY XLE; Loại phương tiện: Ô tô con; Năm sản xuất: 2007; Số khung: 4T1BE46K97U167675 (vị trí: Dưới chân kính chắn gió phía trước tài xế); Số máy: 2AZ-8878470; Công thức bánh xe: 4x2; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Dung tích xi lanh: 2400 Cm3; Chiều dài cơ sở: 2775 mm; Màu sơn: Màu trắng; Loại nhiên liệu: Xăng. Giá khởi điểm là: 460.230.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng); Bước giá là: 4.700.000 đồng; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng; Tiền đặt trước là: 47.000.000 đồng.

- Lô 3: Xe ô tô gắn biển kiểm soát: 47A-016.46; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: CAMRY LE; Loại phương tiện: Ô tô con; Năm sản xuất: 2007; Số khung: 4T1BE46K47U067371 (vị trí: Dưới chân kinh chắn gió phía trước tài xế); Số máy: 2AZ-8475075; Công thức bánh xe: 4x2; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Dung tích xi lanh: 2400 Cm3; Chiều dài cơ sở: 2775 mm; Màu sơn: Màu đen; Loại nhiên liệu: Xăng. Giá khởi điểm là: 412.014.000 đồng (Bốn trăm mười hai triệu, không trăm mười bốn nghìn đồng); Bước giá là: 4.200.000 đồng; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng; Tiền đặt trước là: 42.000.000 đồng.

- Lô 4: Xe ô tô gắn biển kiểm soát: 51A-105.55, nhãn hiệu: TOYOTA, Số loại: CAMRYHYBRID; Loại phương tiện: Ô tô con; Năm sản xuất 2007; Số khung: JTNBB46K173018529 (vị trí: Phải, sàn xe, dưới ghế phụ); Số máy: 2AZ-2334328; Công thức bánh xe: 4x2; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Dung tích xi lanh: 2400 Cm3; Chiều dài cơ sở: 2775 mm; Màu sơn: Màu đen; Loại nhiên liệu: Xăng. Giá khởi điểm là: 420.700.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn); Bước giá là: 4.300.000 đồng; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng; Tiền đặt trước là: 43.000.000 đồng.

IV. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá 04 xe ô tô trên: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm bán hồ sơ và buổi công bố giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25 và ngày 26/3/2020, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum (Số 42 Trương Hán Siêu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

4. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 14 giờ ngày 27/3/2020 (Tiền đặt trước nộp từ ngày 25/3 đến 14 giờ ngày 27/3/2020).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Quy định nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Điện thoại: 0260.3911.069)./.