(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: số 48 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Gồm có 02 xe ô tô thừa tiêu chuẩn, định mức, cụ thể:

- Lô 1: Xe ô tô khách biển số đăng ký: 82B-0450; Nhãn hiệu: TOYOTA, Số máy: 2635205, Số khung: RZH114 5001029, Loại xe: ô tô khách, Số chỗ ngồi: 12 người, Năm sản xuất: 2001, Niên hạn sử dụng: 2021, Loại nhiên liệu: Xăng, Kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 06/5/2017. Giá khởi điểm là: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng chẵn); Bước giá là: 500.000 đồng; Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng; Tiền đặt trước là: 4.400.000 đồng.

- Lô 2: Xe ô tô biển số đăng ký: 82B-000.98; Nhãn hiệu: MAZDA, Số máy: FS233488, Số khung: GE10S2MH000764, Số chỗ ngồi: 04 người, Năm sản xuất: 1996, Loại nhiên liệu: Xăng, Kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 28/02/2017. Giá khởi điểm là: 43.000.000 đồng (Bốn mươi ba triệu đồng chẵn); Bước giá là: 1.000.000 đồng; Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng; Tiền đặt trước là: 8.600.000 đồng.

IV. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá 02 xe ô tô trên: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2020.

2. Địa điểm bán hồ sơ và buổi công bố giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

  3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19 và 20/03/2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (Địa chỉ: Số 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

.4. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 14 giờ ngày 27/03/2020 (Tiền đặt trước nộp từ ngày 25/03 đến 14 giờ ngày 27/3/2020).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Quy định nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

* Lưu ý: Sau khi nộp đủ tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải liên hệ ngay cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Điện thoại: 0260.3911.069)./.