(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 30/11/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agibank) sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: 57 - 59 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      5.290.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     5.290.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 23/11/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 30/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ ngày 07/12/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018