(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 30/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TPHCM ảnh 1