(BĐT) - Bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/01/2019 như sau:

1. Bên có tài sản đấu giá: Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM

2. Bên tổ chức đấu giá tài sản: Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM

3. Tên tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: Trang thiết bị thông dụng đã qua sử dụng

* Ghi chú:

- Chi tiết và hiện trạng theo chứng thư Thẩm định giá số Vc 18/12/667/ĐS-SEAAC ngày 28/12/2018 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á đối với tài sản thanh lý nguồn dịch vụ; Chứng thư Thẩm định giá số Vc 18/12/668/ĐS-SEAAC ngày 28/12/2018 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á đối với tài sản thanh lý nguồn chính quyền.

- Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển và các chi phí phát sinh khác nếu có.

Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Truyền máu Huyết học – Cơ sở 1 – 118 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TPHCM.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

* Giá khởi điểm:

- Đối với tài sản thanh lý nguồn dịch vụ: 16.897.000 VNĐ (Mười sáu triệu tám trăm chín mươi bảy ngàn đồng)

- Đối với tài sản thanh lý nguồn chính quyền: 10.708.000 VNĐ (Mười triệu bảy trăm lẻ tám ngàn đồng)

* Số tiền đặt trước:

- Đối với tài sản thanh lý nguồn dịch vụ: 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng).

- Đối với tài sản thanh lý nguồn chính quyền: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/ 01 /2019 đến hết ngày 29/ 01 /2019 tại Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học – Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TPHCM (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Thời gian đăng ký nhận hồ sơ đấu giá: Lúc 8 giờ 00 ngày 16 / 01 /2019 đến 16 giờ 30 ngày 25 / 01 /2019

* Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và giấy tờ liên quan trực tiếp tại Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Khách hàng nộp tiền đặt trước: Lúc 08 giờ 00 ngày 25 / 01 /2019 đến 10 giờ 00 ngày 29/ 01 /2019 tạiphòng Tài chính kế toán - Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

* Địa điểm nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học - 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM (trong giờ hành chính).

7. Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá:

- Đối với tài sản thanh lý nguồn dịch vụ: lúc 10 giờ 00 ngày 30 /01 /2019

- Đối với tài sản thanh lý nguồn chính quyền: lúc 10 giờ 30 ngày 30 / 01 /2019

- Địa điểm bán đấu giá: Phòng tập huấn - Lầu 3 - Cơ sở 1 - Bệnh viện Truyền máu Huyết học - 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM.

8. Hình thức tổ chức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Phương thức tổ chức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học - 118 Hồng Bàng, P.12, Q5, TPHCM. Điện thoại: 028. 39571342