(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Thương mại vận tải hành khách Quê Hương là tài sản giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 3/8/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 175, tờ bản đồ số 16-b, tọa lạc tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Diện tích 663,0 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 663,0 m2. Thời hạn sử dụng: đến tháng 3/2069. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đứng tên Công ty TNHH Thương mại vận tải hành khách Quê Hương (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 005352 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 24/7/2006 (Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: T00143).

2. Giá khởi điểm: 736.806.000 đồng (Bảy trăm ba mươi sáu triệu tám trăm lẻ sáu ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá: 11.100.000 đồng (Mười một triệu một trăm ngàn đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 147.360.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút ngày 29/7/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 31/7/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 10/7/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/7/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 29/7/2020 đến ngày 31/7/2020 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản (Thửa đất số 175, tờ bản đồ số 16-b, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 10/7/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/7/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 3/8/2020 (Chiều thứ hai).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá từng tài sản. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (xem chi tiết tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 279/QC-TTDVĐGTS ngày 09/7/2020).

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 279/QC-TTDVĐGTS ngày 09/7/2020)