(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủy quyền như sau:
Ngày 3/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội ảnh 1