(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2020 do Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu Thủy ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.3782.0483.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu Thủy. Địa chỉ: số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Thời gian đấu giá: 09h30 ngày 03/7/2020.

Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Tài sản bán đấu giá: Máy móc thiết bị cũ, hỏng (theo bảng kê chi tiết)

Giá khởi điểm: 738.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn)./.

(Giá không có thuế GTGT do tài sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT – mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí, thuế khác nếu phát sinh do khách hàng trúng đấu giá chịu)

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản của Công ty TNHH MTV CNTT và Xây dựng Sông Hồng đã được thế chấp tại Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy.

Nơi để tài sản: Công ty TNHH MTV CNTT và Xây dựng Sông Hồng, địa chỉ: tổ 21, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 16/6 đến hết ngày 30/6/2020.

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục và trình tự đấu giá nếu có sai sót.

DANH MỤC TÀI SẢN MÁY MÓC THIẾT BỊ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Ngày 3/7/2020, đấu giá Máy móc thiết bị cũ, hỏng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 3/7/2020, đấu giá Máy móc thiết bị cũ, hỏng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 3/7/2020, đấu giá Máy móc thiết bị cũ, hỏng tại Hà Nội ảnh 3