(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2020 do Công an thị xã Bình Minh ủy quyền như sau:

Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long.

- Địa chỉ: số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ chi nhánh tại Vĩnh Long: số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Công an thị xã Bình Minh. Địa chỉ: tổ 01 khóm 05 phường Thành Phước Thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 1: giày, dép, quần áo, đồ điện tử…(danh sách tài sản xem tại Chi nhánh).

Tài sản 1: giày, dép, quần áo, đồ điện tử…(danh sách tài sản xem tại Chi nhánh).

Địa điểm xem tài sản: tổ 01 khóm 05 phường Thành Phước Thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

3. Giá khởi điểm tài sản:

Tài sản 1: 40.094.000 đồng

Tài sản 2: 49.201.500 đồng

4. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 30/06/2020 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 25/06/2020 và 26/06/2020 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian kết thúc nhận và hoàn thiện thủ tục đăng ký hồ sơ: đến 15 giờ ngày 30/06/2020 (giờ hành chính)

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 26/06/2020, ngày 29/06/2020 và đến 15 giờ ngày 30/06/2020 (giờ hành chính)

8. Ngày đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 03/07/2020.

9. Địa điểm bán hồ sơ và đấu giá tại: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số 68/18C Phó Cơ Điều phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Tài sản 1: 100.000đ/hồ sơ; tài sản 2: 100.000đ/hồ sơ

10. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp.

11. Phương thức trả giá: trả giá lên.

12. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm/1 tài sản.

13. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Những người được phép tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký mua tài sản đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký mua tài sản có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và tuân theo quy định pháp luật về xác lập văn bản ủy quyền.

Tổ chức, hộ kinh doanh tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc 01 (một) người được ủy quyền hợp pháp tham dự đấu giá.

Những người không được phép tham gia đấu giá:

Những người làm việc trong Công ty Cửu Long, cha mẹ, vợ chồng hoặc con của những người đó.

Những người trực tiếp giám định tài sản đấu giá, cha mẹ, vợ chồng, con của người đó.

Những người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Ngành nghề kinh doanh: mua bán điện lạnh, điện tử, điện gia dụng, các hàng hóa bách hóa như quần áo cũ, giày dép theo qui định của pháp luật

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0270 3896679 hoặc 090 3030230 gặp Thuấn để biết thêm chi tiết

Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long kính đề nghị Cục Quản lý công sản ( Bộ Tài chính) đăng tải thông tin đấu giá tài sản lên Trang thông tin điện tử về tài sản công./.

DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Đính kèm theo thông báo số 032/TB-CL ngày 16/06/2020) 

Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 2
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 3
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 4
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 5
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 6
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 7
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 8
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 9
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 10
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 11
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 12
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 13
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 14
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 15
Ngày 3/7/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 16