(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Định thông báo đấu giá tài sản do UBND thành phố Quy Nhơn ủy quyền vào ngày 3/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 120 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3521281

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Quy Nhơn

Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 3/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 18/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 31/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/03/2021 - 16:00 31/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm: - 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty phát hành) - 01 bản sao giấy CMND hoặc giấy chứng nhận ĐKKD - 01 chứng từ nộp tiền đặt trước - 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ (500.000 đồng/hồ sơ) - 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1) * Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày Niêm yết Thông báo đến 16h00’ Thứ 4 ngày 31/3/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định; địa chỉ: Số 120 – Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 03/04/2021

Địa điểm: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo