(BĐT) - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/3/2020 như sau:
Ngày 3/3/2020, đấu giá 2 Turbines TB-5000 và Gas generator tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1