(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/2/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Cụ thể các thông tin:

STT

Tọa độ

Diện tích

(ha)

Hiện trạng

Trữ lượng tài nguyên khai thác cấp 122

(m3)

Ghi chú

X

Y

1

1107733.56

589775.76

24,7

Mỏ đã thăm dò năm 2017 và được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2017

256.880

2

1107142.31

590788.93

3

1106989.12

591145.15

4

1106766.65

590930.62

5

1107686.16

589742.91

Địa điểm: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá và bước giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 658.897.200 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu, tám trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm đồng).

- Bước giá (5% giá khởi điểm): 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng).

- Ngoài giá trúng đấu giá, đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ với số tiền làm tròn: 243.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng) cho đơn vị thăm dò là Doanh nghiệp tư nhân Thanh Trang (Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản đây là chi phí thăm dò hợp lý được UBND tỉnh xem xét và cấp giấy phép thăm dò).

5. Tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 99.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng) là ngày 22, 30 và 31/01/2020.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

Khoản tiền này sẽ được trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (Trừ trường hợp vi phạm quy định về tịch thu khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016). Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/02/2020.

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

8. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 06/01/2020 đến 17 giờ ngày 22/01/2020.

9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản trong khoảng thời gian ngày 15/01/2020 và 16/01/2020.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại các tọa độ như đã nêu ở trên.

12. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện tham gia đấu giá tài sản:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Tiền đặt trước (15% giá khởi điểm): Làm tròn 99.000.000 đồng (Chín mươi chín triệu đồng). Trường hợp không trúng đấu giá, tổ chức, cá nhân được trả lại số tiền đặt trước.

- Đồng thời, nộp đầy đủ văn bản, tài liệu trong Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính, cụ thể:

1. Mẫu số 1: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

2. Mẫu số 2: Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

3. Mẫu số 3: Bản cam kết thực hiện dự án.

(Hồ sơ do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương cung cấp).

* Lưu ý: Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân phải kê khai đầy đủ nội dung theo mẫu và phải có tài liệu, văn bản chứng minh; hồ sơ được đóng thành quyển theo thứ tự, cụ thể:

STT

Nội dung

Yêu cầu

1

Mẫu số 1:Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

- Điền đầy đủ thông tin theo mẫu;

- Ký tên, đóng dấu theoquy định;

2

Mẫu số 2:Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

a)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập

Phải có ngành nghề khai thác cát

b)

Tổng số năm kinh nghiệm

Số năm kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải có hồ sơ chứng minh như: Giấy phép khai thác khoáng sản, hợp đồng tương tự,… (nếu có)

c)

Năng lực tài chính

Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập

d)

Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu

Kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu và phảikèm theo các hồ sơ giấy tờ có liên quan chứng minh tài sản của tổ chức, cá nhân hoặc thuê(Giấy chứng nhận kiểm định tài sản hoặc hợp đồng thuê,…)để đảm bảo hoạt động khai thác khoáng sản

e)

Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm

- Phác thảo nội dung dự án đầu tư như: Nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, mục tiêu đầu tư, thời gian dự kiến thực hiện, quy mô công suất khai thác,…

- Giới thiệu về công nghệ của dự án (nếu có) phải phù hợp với công nghệ khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 về việc phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020”.

- Giới thiệu về năng lực kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân hoặc đơn vị có kinh nghiệm tham gia với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đầu tư khai thác cát lòng sông

- Giới thiệu về năng lực tài chính thực hiện dự án

f)

Kiến nghị và cam kết

- Kiến nghị của tổ chức, cá nhân

- Cam kết về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

3

Mẫu số 3:Bản cam kết thực hiện dự án

- Điền đầy đủ thông tin theo mẫu

- Ký tên, đóng dấu theo quy định

14. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân), sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) gồm bản chính và bản sao để Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương kiểm tra, đối chiếu.

16. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Điện thoại: 0939.87.1102