(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/1/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil

Địa chỉ: thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ, bước giá:

* Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng 55 thửa đất thuộc dự án Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil. Địa chỉ: Tổ dân phố 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể như sau:

- Khu B: 5 thửa đất có tổng diện tích 625m2

- Khu C: 47 thửa đất có tổng diện tích 6362,2 m2

- Khu F: 3 thửa đất có tổng diện tích 834m2

(Theo phụ lục 02 đính kèm)

* Tổng giá khởi điểm: 14.296.769.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm sáu mươi chín ngàn đồng chẵn)

2. Hình thức, thời hạn sử dụng:

+ Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng.

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Hồ sơ pháp lý gồm:

+ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND huyện Đắk Mil về việc phê duyệt phân lô chi tiết các khu đất A, B, C, F, G thuộc dự án hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil. Địa chỉ: TDP 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

+ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND huyện Đắk Mil về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc 05 khu đất A, B, C, F, G thuộc dự án: Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil. Địa chỉ: TDP 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

+ Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc 05 khu đất A, B, C, F, G thuộc dự án: Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil. Địa chỉ: TDP 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

+ Quyết định số 680/QĐ-UBND, ngày 14/7/2017 của UBND huyện Đắk Mil, về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị khu A và khu G thuộc dự án Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 26/12/2018.

Địa điểm xem tài sản: TDP13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

5.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 10/12/2018 đến 28/12/2018.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông hoặc trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/12/2018 đến 28/12/2018.

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil.

- Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở. Đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Tự nguyện nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Trung phát hành; cam kết ít nhất trả bằng giá khởi điểm đã được thông báo sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá trong thời gian quy định;

+ Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản;

+ Cam kết: nếu trúng đấu giá sẽ tự đào giếng hoặc liên hệ với nhà máy nước Đắk Mil để được đấu nối với hệ thống gần nhất và tự xử lý nước thải sinh hoạt trong phạm vi lô đất đảm bảo vệ sinh môi trường;

+ Xây nhà có tầng cao tối thiểu: 02 tầng (đối với quyền sử đất tại khu F).

- Cách thức đăng ký: Hộ gia đình, cá đáp ứng đủ điều kiện đăng ký nêu trên, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông hoặc trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 10/12/2018 đến 28/12/2018 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 5301.201.003.950 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Đắk Mil hoặc số tài khoản 117002656571 tại ngân hàng Viettinbank Đắk Nông từ ngày 26/12/2018 đến ngày 28/12/2018.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu vào lúc 08 giờ ngày 03/01/2019 cho đến khi hoàn thành việc đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường UBND thị trấn Đắk Mil.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Cụ thể như sau:

+ Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

+ Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy than bỏ vào phong bì, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil. Cơ quan nhận phiếu có trách nhiệm bảo quản phiếu đến khi công bố giá.

+ Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; UBND thị trấn Đắk Mil để tổ chức,hộ gia đình, cá nhân được biết./.