Ngày 29/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/1/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng khu đất có diện tích 937,3 m2 tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Diện tích và nguồn gốc:

+ Diện tích khu đất đấu giá: 937,3 m2.

+ Nguồn gốc: Do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý (Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

- Vị trí khu đất:

Khu đất toạ lạc tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. (Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá được xác định theo trích đo bản đồ địa chính khu đất, tỉ lệ 1/1000 ký hiệu TH05-VT-19/BĐ-DC do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác lập ngày 13/12/2020.

- Hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật gắn với khu đất đấu giá:

Hiện trạng: Đất trống

- Mục đích sử dụng đất:

Khu đất có diện tích 937,3m2 thuộc quy hoạch: Đất Thương mại, dịch vụ

- Hình thức sử dụng đất:

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất

- Thời hạn sử dụng đất:

Thời hạn cho thuê đất là 50 năm (Năm mươi năm) kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 22.799.184.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, một trăm tám mươi tư nghìn đồng)

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: bằng 20% giá khởi điểm của tài sản là: 4.559.836.800 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, tám trăm đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: một triệu đồng).

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh BR-VT.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 22/01/2021. Tại khu đất đấu giá.

- Tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng: số 01 Lô R Lương Thế Vinh, P9, thành phố Vũng Tàu. Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 22/01/2021 (Hạn chót nộp hồ sơ).

- Thời gian thẩm định hồ sơ: Lúc 08 giờ, ngày 25/01/2021 tại chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/01/2021 đến 16 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021. (Hạn chót nộp tiền).

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30, ngày 29/01/2021 (Thứ 6).

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường khách sạn Công Đoàn, số 04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

- Phương thức và hình thức đấu giá: Trả giá lên; Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy chế đấu giá ban hành kèm theo.

Để biết chi tiết xin liên hệ chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng, số 01 Lô R, Lương Thế Vinh, P9, TP.VT – ĐT: 0254.3573968 .

hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh BR-VT, số 123 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT. - ĐT: 0254.3711272 ./.

Chuyên đề