Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do UBND huyện Thường Tín ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề