Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 12 lô đất (thuộc khu đất có ký hiệu A1 và A2) Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư