(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 29/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1


Ngày 29/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2


Ngày 29/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3


Ngày 29/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4


Ngày 29/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5