(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Hạt kiểm lâm huyên Quan Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 29/8/2019, đấu giá lâm sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 29/8/2019, đấu giá lâm sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2