(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/6/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất ở tại khu quy hoạch khu vực thôn 1 Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Tổ chức đấu giá lần 2).

- Diện tích từ 160,0 m2/thửa đến 413,0 m2/thửa.

- Giá khởi điểm từ 350.000.000 đồng/thửa đến 885.000.000 đồng/thửa.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Hưng, Nhà văn hóa thôn Tú Loan 1.

2. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 05/6/2020 đến 16h30/ ngày 26/6/2020 (thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch và trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 24/6/2020 đến 16h30/ ngày 26/6/2020.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0311 00000 6886 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch và trụ sở UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 22/6/2020 và ngày 23/6/2020 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản, số điện thoại liên hệ: 02323.856585.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 29/6/2020 tại Hội trường UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Các thông tin khác được giữ nguyên như thông báo đã đăng trên Báo Quảng Bình số ra ngày 23/3/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.856585 hoặc tham khảo trên website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

PHỤ LỤC CHI TIẾT
10 THỬA ĐẤT Ở TẠI KHU QUY HOẠCH KHU VỰC THÔN 1 TÚ LOAN,
XÃ QUẢNG HƯNG, HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Thông báo công khai việc tiếp tục đấu giá quyền sử dụng đất ngày 04/6/2020 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Đồng

Ngày 29/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1