(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hậu Lộc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/5/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: khu đất đấu giá bao gồm 24 lô đất; Từ lô 01 đến lô 21 thuộc mặt bằng khu dân cư năm 2019 Thị trấn Hậu Lộc (Lộc Tân cũ) được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại quyết định số 7004a/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 và lô số 01 mặt bằng nhà văn hóa khu 2 cũ, lô 01-02 mặt bằng khu nhà văn hóa khu 6 cũ, thuộc mặt bằng khu dân cư được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 02/03/2020(có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Hiện trạng: Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng, chưa san nền.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Từ 400.000đồng/m2 đến 3.000.000đồng/m2. (Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng đến ba triệu đồng trên một mét vuông).

- Từ 33.600.000đồng/lô đất đến 318.000.000 đồng/lô đất. (Bằng chữ:Ba mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng đến ba trăm mười tám triệu đồng chẵn trên một lô đất).

3.3. Tiền đặt trước: từ 6.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đến 50.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn đến năm mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/01 hồ sơ và 200.000 đồng/01 hồ sơ.

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thời hạn thông báo thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký và nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký.

-. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Hình thức đấu giá: đấu giá từng lô đất, theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký, bỏ vào phong bì, dán, ký niêm phong và ghi đầy đủ họ tên bên ngoài phong bì nộp lại cho đơn vị tổ chức đấu giá đúng thời hạn theo quy định. Tại buổi tổ chức cuộc đấu giá, Đấu giá viên bóc phong bì của các khách hàng và tiến hành kiểm tra, tổng hợp các lô đất khách hàng đã đăng ký để tổ chức cuộc đấu giá theo quy định. Khách hàng nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký.

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

6.3 Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.(Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 06/05/2020 đến ngày 26/05/2020 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/05/2020 đến 17h00 ngày 26/05/2020 (Trong giờ hành chính). Tại trụ sở UBND Thị trấn Hậu Lộc và tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/05/2020 đến hết ngày 28/05/2020 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước [lô đất số …., MB số…. Thuộc khu dân cư Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc]

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 07h30 ngày 29/05/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0904.235.586/0989.589.052 

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, phí hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Mặt bằng khu dân Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại Quyết định số 7004a/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 và Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 02/03/2020
(Phục lục kèm theo hợp đồng dịch vụ ngày 24/4/2020)

Ngày 29/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Ngày 29/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2