(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) vào ngày 29/4/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Lô số 01: Sét khoáng Bentonite, số lượng 20.000 kg.

Lô số 02: Gồm 41 mặt hàng gồm quần áo, điện thoại đã qua sử dụng, đồ chơi trẻ em các loại.

2. Giá khởi điểm:

Lô số 01: 2.940.000 đồng (Hai triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng)

Lô số 02: 6.603.135 đồng (Sáu triệu, sáu trăm linh ba ngàn, một trăm ba lăm đồng)

3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng/01 hồ sơ

Tiền đặt trước:

Lô số 01: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

Lô số 02: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

Xem tài sản: từ ngày 21/4/2020 đến ngày 22/4/2020 (trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

Bán hồ sơ, thu hồ sơ: từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020 (trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa)

Nộp tiền đặt trước: vào các ngày 24/4/2020, 27/4/2020 và 28/4/2020 (trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp trực tiếp cho Trung tâm hoặc chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Bằng hình thức “Bỏ phiếu kín gián tiếp”

Khách hàng phải bọc Phiếu trả giá bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Ngoài phong bì đựng phiếu phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của người trả giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa vào các ngày 24/4/2020, 27/4/2020 và 28/4/2020 (trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa). Trung tâm không nhận Phiếu trả giá được gửi đến Trung tâm sau 17 giờ 00 phút ngày 28/4/2020.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/4/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.