(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Tri ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 24/2021/HĐ.DVĐGTS ngày 04/03/2021 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Tri với Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre (gọi tắt là Công ty Đấu Giá Tây Nam).

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre. Địa chỉ: Số 3E1 khu phố Mỹ Tân, phường 7, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trung Tâm Phát Triển quỹ đất huyện Ba Tri. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm tài sản:

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre:

Đấu giá riêng lẻ từng thửa đất, cụ thể như sau:

Ngày 29/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ảnh 1
Ngày 29/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ảnh 2

Vị trí thửa đất: tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Mục đích sử dụng đất khi đấu giá: đất ở nông thôn.

Hình thức giao đất: nhà nước giao đất ở thu tiền một lần thông qua hình thức đấu giá.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Quyết đinh số 643/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về việc đấu giá có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 43 thửa tại 04 xã Tân Mỹ, Mỹ Thạnh, An Hiệp và Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;

Tổng giá khởi điểm đấu giá là: 4.374.432.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 24/03/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại xã Tân Mỹ và xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 24/03/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam – Chi nhánh Bến Tre.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: được liệt kê theo từng lô tài sản.

Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí khác có liên quan, Người trúng đấu giá phải nộp theo quy định của pháp luật.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ/01 thửa đất, nộp tiền mặt tại Chi nhánh Bến Tre.

Tiền đặt trước: được liệt kê theo từng lô tài sản.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 24/03/2021 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Điều kiện: Các hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có tư cách pháp nhân; Đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/03/2021.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Ba Tri, địa chỉ khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

Điện thoại liên hệ: Số 02753835777 hoặc 0945.204593 (Ms Nguyên).