(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/3/2019 do Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ngày 29/3/2019, đấu giá vật tư thiết bị tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1