(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2018 do Trung tâm kinh doanh VNPT – Kon Tum ủy quyền như sau:
Ngày 29/12/2018, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 29/12/2018, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Kon Tum ảnh 2