(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long và UBND xã Nhân Hòa thông báo đấu giá Quyền sử dụng 84 suất đất để xây dựng nhà ở tại Khu dân cư mới, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vào ngày 29/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Khu 01 (01 suất): GKĐ 12.000.000 đ/ m2. DT 80.90 m2.

- Khu 02 đến 08 (07 suất): GKĐ 10.000.000 đ/ m2. DT từ 65.80 m2 đến 104.20 m2.

- Khu 09 đến 22 (14 suất): GKĐ 8.000.000 đ/ m2. DT từ 100 m2 đến 130 m2.

- Khu 23 (01 suất): GKĐ 10.000.000 đ/ m2. DT 98 m2.

- Khu 24 đến 34 (11 suất): GKĐ 8.000.000 đ/ m2. DT 92.50 m2.

- Khu 35 (01 suất): GKĐ 9.000.000 đ/ m2. DT 89.50 m2.

- Khu 36 đến 43 (08 suất): GKĐ 8.000.000 đ/ m2. DT 92.50 m2.

- Khu 44 (01 suất): GKĐ 9.000.000 đ/ m2. DT 84 m2.

- Khu 45 đến 51 (07 suất): GKĐ 8.000.000 đ/ m2. DT 67.50 m2.

- Khu 52 đến 62 (11 suất): GKĐ 8.000.000 đ/ m2. DT từ 60 m2  đến 67.50 m2.

- Khu 63 (01 suất): GKĐ 9.000.000 đ/ m2. DT 107.50 m2.

- Khu 64 (01 suất): GKĐ 10.000.000 đ/ m2. DT 65.50 m2.

- Khu 65 đến 79 (15 suất): GKĐ 8.000.000 đ/ m2. DT 67.50 m2.

- Khu 95 (01 suất): GKĐ 12.000.000 đ/ m2. DT 67.50 m2.

- Khu 91 đến 94 (04 suất): GKĐ 10.000.000 đ/ m2. DT 67.50 m2.

2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/ 01 suất đất.

3. Tiền mua hồ sơ: 300.000 đồng/ 01 hồ sơ.

4. Xem tài sản: Ngày 17, 18/12/2018.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 07h30’ ngày 29/12/2018 (thứ Bảy) tại hội trường UBND xã Nhân Hòa.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký, mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước như sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 12/12/2018 đến 17h00, ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Nhân Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25, 26/12/2018 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá.

Mọi thông tin liên hệ: UBND xã Nhân Hòa - ĐT: 0321.3943685 và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long - ĐT: 0243.6252358 hoặc 0988876556.