(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 4
Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 5
Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 6