(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm Ninh Hòa ủy quyền vào ngày 29/11/2018 như sau: 

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt kiểm lâm Ninh Hòa

Địa chỉ: 09 Lê Lai, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. Cụ thể:

3.1. Tài sản đấu giá: 16,391 m3 gỗ tròn, 67,494 m3 gỗ xẻ hộp và 02 máy cưa xăng.

Đặc điểm của tài sản: 

TT

Chủng loại gỗ

Nhóm gỗ

Khối lượng
(m
3)

Tỉ lệ phẩm chất
còn lại(%)

I.

Gỗ tròn:

16.391

1.

Căm xe

II

16.391

90

II.

Gỗ xẻ:

67.494

1.

Căm xe

II

3.863

90

2.

Xoay

II

0.451

90

3.

Bình linh

III

0.153

90

4.

Giổi

III

0.314

90

5.

Thông nàng

IV

4.553

90

6.

Sến, Sến đỏ

IV

6.495

90

7.

Cồng chim

V

0.910

85

8.

Bời lời

V

0.194

90

9.

V

1.773

95

10.

Lim xẹt

V

0.280

90

11.

Giẻ, Giẻ cau, Giẻ đỏ

V

5.427

85

12.

Xoài cánh

V

5.669

85

13.

Cầy

VI

0.266

85

14.

Trám hồng

VI

0.894

85

15.

Mít nài

VI

0.232

90

16.

Lòng mang

VI

0.703

85

17.

Sấu, Sấu tía

VI

27.689

80

18.

Giẻ trắng

VII

1.479

75

19.

Trám đen

VII

0.115

75

20.

Mò cua

VII

3.634

70

21.

Gáo

VIII

2.400

70

TT

Phương tiện

Loại công cụ

Số lượng

(Chiếc/cái)

1

Máy cưa

Cưa xăng

1

2

Máy cưa

Cưa xăng

1

3.2. Giá khởi điểm: 378.949.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 14/11/2018 đến ngày 15/11/2018 (trong giờ hành chính), tại Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/11/2018 đến ngày 19/11/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng / 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 09/11/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/11/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19/11/2018, 20/11/2018 và 21/11/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 21/11/2018.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hợp lệ hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa Hòa (Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Bên A theo quy định tại Khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa và Trang thông tin điện tử về tài sản công./.