(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ địa chính số 11, tọa lạc tại khu phố 10, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đứng tên ông Trần Văn Hạnh và bà Võ Thị Nhân là tài sản cưỡng chế kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: a) Đất ở: Diện tích là 97,9 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất. b) Nhà ở (Chưa được cấp giấy chứng nhận): Trên đất có một căn nhà cấp 4A, diện tích 68,10 m2.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4