(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Trung tâm Dịch vụ Tài chính Đồng Tháp ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Dịch vụ Tài chính Đồng Tháp (Địa chỉ: Số 33, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 56m2 (ODT), thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 15 + Công trình xây dựng: Nhà cấp 4, diện tích xây dựng 56m2. Diện tích sàn xây dựng: 116,8m2. Tọa lạc: đường Hai Bà Trưng, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Giá khởi điểm: 3.012.000.000đ.

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Ngày 14, 15/10/2020 tại đường Hai Bà Trưng, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

6. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm và nộp vào các ngày 26, 27 đến 15 giờ ngày 28/10/2020 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/10/2020 đến 15 giờ ngày 26/10/2020. tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 29/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng tháp. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thọai: 0277.6250230; 0277. 3854517.