(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 như sau:
Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng ảnh 1