(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TPHCM ảnh 1