(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2020 do Ban QLDA và phát triển quỹ đất huyện Đăk Rlấp ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 29/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông ảnh 3