Ngày 28/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà 06 tầng, có kết cấu móng đá, khung, dầm, giằng, trụ bê tông cốt thép, tường xây, sàn đúc, mái lợp ngói với diện tích sàn 1.824,25m2 tại thửa đất số 1065, tờ bản đồ số 13, diện tích 392,9m2 , địa chỉ tại tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đứng tên ông Võ Đình Trung, sinh năm 1956, địa chỉ thôn An Phú, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.800.000.000 đồng. (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng y./.)

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác nếu có. Người trúng đấu giá tự chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, sang tên đổi chủ.

4. Tiền đặt trước: 1.360.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn (201 Hùng Vương, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

- Địa điểm: Tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 10h00 ngày 26/02/2020 tại: trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 26/02/2020 đến 10h00 ngày 27/02/2020 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số TK: 109000617507 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) - CN Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

11. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ lúc 08h30 ngày 28/02/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn (201 Hùng Vương, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam)

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn (201 Hùng Vương, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư