Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 22.692 m2 đất tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Yang ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số trích đo 05-2017 tại thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Taley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Yang

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 22.692 m2 đất tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 22.692 m2 đất tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 22.692 m2 đất tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai ảnh 3

Chuyên đề