(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Lát ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất phần phía Bắc và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 461, tờ bản đồ số 10 (271458- 1- a) có địa chỉ tại khu II, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có diện tích 71,1m2 trong đó đất ở là 40m2, đất vườn là 21,6m2 (Trong tổng diện tích thửa đất là 256m2) được UBND huyện Mường Lát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 872829, số vào sổ cấp GCN: CH 002648- Số H-00094 ngày 20/4/2010 mang tên Hộ ông Ngân Quốc Chiến và bà Lê Thị Oanh (tên gọi khác Lê Thị Kim Oanh

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Lát

Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 71,1 m2 đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 71,1 m2 đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 71,1 m2 đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 28/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 71,1 m2 đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4