(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/8/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 294/2020/HĐ- PTQĐDVTNMT ngày 06/08/2020 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, Môi trường và Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, Môi trường. Địa chỉ: 137, Quốc lộ 1A, phường 4, TP. Tân An, Long An

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với lô đất 65-C, thuộc thửa số 1776, diện tích 68m2, tọa lạc tại Khu dân cư Thủ Thừa giai đoạn 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Nơi có tài sản: Khu dân cư Thủ Thừa giai đoạn 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Tài sản được Trung tâm phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường đưa ra đấu giá theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh Long An về việc giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Long An (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường) quản lý để xây dựng hạ tầng khu dân cư Thủ Thừa giai đoạn 1 và Quyết định số 4470/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 65-C, Khu dân cư Thủ Thừa giai đoạn 1, trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

3. Đặc điểm tài sản:

- Vị trí: Lô 65-C, thuộc thửa 1776, TBĐ số 2, tại TT. Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

- Diện tích khu đất: 68m2.

- Hiện trạng: Đất đã giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng.

- Mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm của tài sản

Giá khởi điểm: 736.032.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu triệu, không trăm ba mươi hai ngàn đồng).

Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác nếu có.

- Tiền đặt trước (10%): 73.603.200 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, sáu trăm lẻ ba ngàn, hai trăm đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

5. Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá:

- Thời hạn: từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 25/08/2020

- Địa điểm: Tại Chi nhánh Long An - Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam.

Địa chỉ: 188 Hùng Vương, Phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An hoặc 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

6. Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 25/08/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản, địa chỉ : Lô 65-C, Khu dân cư Thủ Thừa giai đoạn 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước từ 08h00 ngày 25/08/2020 đến 16h30 ngày 27/08/2020.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau của Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 060189097770 tại Ngân Hàng Sacombank – Chi Nhánh Thủ Đức.

8. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá và công bố giá: Vào lúc 09h00 ngày 28/08/2020.

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá và công bố trả giá: Tại Hội trường UBND Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Địa chỉ: UBND Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

10. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là từ ngày 25/08/2020 đến ngày 27/08/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên, Môi trường. Địa chỉ: 137, Quốc lộ 1A, phường 4, TP. Tân An, Long An.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá Đấu giá kết hợp 2 hình thức, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2), cụ thể như sau:

+ Nếu cuộc đấu giá chỉ có 02 phiếu trả giá thì chọn cả 02 phiếu tham gia đấu tiếp;

+ Nếu cuộc đấu giá có dưới 10 phiếu trả giá sẽ chọn 03 phiếu trả giá từ cao nhất trở xuống được tham gia đấu tiếp;

+ Nếu cuộc đấu giá có từ 10 phiếu trả giá trở lên sẽ chọn 05 phiếu trả giá từ cao nhất trở xuống được tham gia đấu tiếp.

Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 2.

Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao bằng nhau thì tổ chức bốc thăm công khai chọn ra đủ số như quy định trên tham gia đấu tiếp vòng 2.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cách thức đấu giá: Đấu giá theo từng lô.

(Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá).