(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Cho thuê quyền sử dụng 05 ki ốt chợ Trung tâm thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái; diện tích mỗi ki ốt: 31,5m2. Giá khởi điểm từ: 47.300.000đ đến 49.200.000đ/01 ki ốt. Thời gian thuê 30 tháng.

- Xem tài sản: tại Chợ Trung tâm thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái 

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trạm Tấu từ ngày 17/6/2019 đến hết ngày 25 /6/2019 (trong giờ hành chính ).

  - Tiền mua hồ sơ: 100.000đ /01 hồ sơ.

  - Tiền đặt trước: Từ 4.700.000đ đến 4.900.000đ/01 ki ốt.

  - Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng lời nói trực tiếp.

  - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

  - Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

   Khách hàng sau khi mua hồ sơ đấu giá, có đơn tham dự đấu giá theo mẫu – có Chứng minh nhân dân (bản phô tô không cần chứng thực). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 25, 26 và đến 16h ngày 27/6/2019

  - Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đấu từ hồi 9h ngày 28/6/2019 tại Hội trường tầng II Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Trạm Tấu - thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699.