(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá quyền mua của Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu vào ngày 28/3/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội

Địa chỉ:       Số 26 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê mặt bằng, kinh doanh băng đĩa, sản xuất phim

Vốn điều lệ: 31.520.000.000 đồng

Giá khởi điểm:      700 đồng/quyền mua

Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 1.848.000 quyền mua

Số quyền mua người nước ngoài được phép mua:         1.848.000 quyền mua

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 06/03/2019 đến 15h30 ngày 21/03/2019 (Sáng từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/03/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 28/03/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 29/03/2019 đến 16 giờ ngày 04/04/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/04/2019