(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 10 thửa đất tại đường K1, K2, Tiểu khu đô thị số 5, phường Bắc Cường và đường Minh Khai, phường Lào Cai , thành phố Lào Cai, chi tiết như sau:

- Vị trí: Đường K1, K2, Tiểu khu đô thị số 5, phường Bắc Cường, số lượng: 09 thửa đất với tổng diện tích 5.879,3 m2; Đường Minh Khai, phường Lào Cai, số lượng: 01 thửa đất với tổng diện tích 144, 5 m2 (Diện tích đã được đo đạc địa chính)

- Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

- Tài sản gắn liền với đất: Không có.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số: 3250/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể:

* Các thửa đất tại Tiểu khu đô thị số 5, phường Bắc Cường:

- Đối với các thửa đất tại đường K2 giá là 6.000.000 đồng/m2.

- Đối với các thửa đất tại đường K1 giá là 7.200.000 đồng/m2

* Thửa đất tại đường Minh Khai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, giá là 13.000.000 đồng/m2.

(Giá khởi điểm tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

b. Tiền đặt trước: Bằng 20 % giá khởi điểm của thửa đất.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Từ ngày 23/10 đến ngày 26/10/2020, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá

c. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng /hồ sơ/ tài sản

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 23/10/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 16 giờ 30 phút 23/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 12/10 và 13/10/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/10/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân , Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ)

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 - 02143.821.189 (Trong giờ hành chính).