(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái ủy quyền như sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

  2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất Thành phố Yên Bái. Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái.

  3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Phúc Thịnh, xã Phúc Lộc, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái gồm 09 thửa; diện tích từ 101,8m2 đến 311,5m2/thửa, giá khởi điểm từ 1.650.000đ/m2/thửa đến 2.450.000đ/m2/thửa.

(Giá khởi điểm của quỹ đất trên chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định. Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này).

  4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 09/10/2019 đến 16h ngày 23/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính). Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu. Xem tài sản tại thực địa.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 200.000 đến 500.000đ/hồ sơ; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (theo bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này; tiền đặt trước không tính lãi).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 23/10/2019 đến 16h30’ ngày 25/10/2019. Thời gian nhận Phiếu trả giá theo đường bưu chính gửi đến tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái: đến 16h30’ ngày 25/10/2019. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: bắt đầu vào 9h ngày 28/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần. Khách hàng gửi Phiếu trả giá qua đường bưu chính, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không nhận Phiếu trả giá do khách hàng trực tiếp nộp tại Trung tâm.

9. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUỸ ĐẤT THÔN PHÚC THỊNH, XÃ PHÚC LỘC, THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Thông báo đấu giá QSDĐ số 118/TB-TTĐG ngày 07/10/2019 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Yên Bái)

STT

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Giá đất (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đ)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ)

NHÓM I: Các thửa đất vị trí 1 đường nhánh
từ đường Hoàng Quốc Việt đi Hố Hầm

1

Thửa đất số 414

105,8

2.450.000

259.210.000

51.842.000

200.000

2

Thửa đất số 415

101,8

2.450.000

249.410.000

49.882.000

200.000

3

Thửa đất số 416

102,8

2.450.000

251.860.000

50.372.000

200.000

4

Thửa đất số 417

104,0

2.450.000

254.800.000

50.960.000

200.000

5

Thửa đấtsố 418

105,2

2.450.000

257.740.000

51.548.000

200.000

6

Thửa đất số 419

106,4

2.450.000

260.680.000

52.136.000

200.000

NHÓM II: Các thửa đất vị trí 2 đường nhánh
từ đường Hoàng Quốc Việt đi Hố Hầm

7

Thửa đất số 420

311,5

1.650.000

513.975.000

102.795.000

500.000

8

Thửa đất số 421

307,0

1.650.000

506.550.000

101.310.000

500.000

9

Thửa đất số 422

295,5

1.650.000

487.575.000

97.515.000

500.000

Tổng cộng

1.540,0

3.041.800.000