Ngày 27/2/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản lần 5 vào ngày 27/2/2020 do Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.3782.0483

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội. Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Thời gian đấu giá: 14h30 ngày 27/02/2020. Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

4. Tài sản bán đấu giá: Tài sản là hàng hóa các loại tịch thu tại 95 quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 398/QĐ-QLTTHN ngày 28/8/2019 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (có danh mục kèm theo).

Tổng giá khởi điểm: 221.777.500 đồng (Hai trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).

(Giá không bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí nhận, lấy và vận chuyển,... do người mua được tài sản chịu.

Nơi để tài sản: Kho của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Tiền đặt trước: 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 25/02/2020. Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục và trình tự đấu giá nếu có sai sót.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư