(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng, địa chỉ: Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Lô gạo số lượng 3.136.456 kg, hạt dài, 15% tấm sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 dự trữ quốc gia gồm: 

TT

Mã số đơn vị tài sản

Địa điểm để tài sản

Số lượng (kg)

Đơn giá (đồng/kg)

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

01GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

415.000

7.700

3.195.500.000

500.000

319.000.000

2

02GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

425.000

7.700

3.272.500.000

500.000

320.000.000

3

03GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

420.000

7.700

3.234.000.000

500.000

320.000.000

4

04GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

430.000

7.700

3.311.000.000

500.000

330.000.000

5

05GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

430.000

7.700

3.311.000.000

500.000

330.000.000

6

06GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

440.000

7.700

3.388.000.000

500.000

330.000.000

7

07GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

280.000

7.700

2.156.000.000

500.000

210.000.000

8

08GHV

Chi cục DTNN Hòa Vang

296.456

7.700

2.282.711.200

500.000

220.000.000

CỘNG

3.136.456

24.150.711.200

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 24/9/2019 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang. Địa chỉ: Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 24/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian: Đến trước 09 giờ 00 ngày 24/9/2019;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo bảng kê trên.

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 27/9/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

10. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.