(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

09 lô đất khu dân cư mới Hói Đen, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4