(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành ủy quyền như sau:

Quyền Sử dụng 59 Lô đất tại KDC Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 5
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 6