(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2020 do Agribank – Chi nhánh Krông Bông ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Agribank – Chi nhánh Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: TDP 03, TT. Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản 1: QSDĐ và tài sản trên đất theo GCN số BP266136, do UBND TP. Buôn Ma Thuột cấp 09/10/2013. Thửa đất 733, tờ bản đồ 12, DT: 1378,5 m2 (ODT: 100 m2 ; CLN: 1278,5 m2). Tại P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột. Giá khởi điểm: 1.350.250.000 đồng (một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tiền đặt trước: 270.050.000 đồng (hai trăm bảy mươi triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).

- Tài sản 2: QSDĐ và tài sản trên đất theo GCN số AI 531627 do UBND TP. Buôn Ma Thuột cấp 24/09/2007. Thửa đất 283, tờ bản đồ 9, DT: 300 m2 (ODT: 50 m2; cây hàng năm: 250 m2). Tại P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột. Giá khởi điểm: 1.004.500.000 đồng (một tỷ, không trăm lẻ bốn triệu, năm trăm nghìn đồng). Tiền đặt trước: 200.900.000 đồng (hai trăm triệu, chín trăm nghìn đồng).

- Tài sản 3: QSDĐ và tài sản trên đất theo GCN số AI 531628, do UBND TP. Buôn Ma Thuột cấp 24/09/2007. Thửa đất 232, tờ bản đồ số 9, DT 300,0 m2 (ODT: 50 m2; cây hàng năm: 250 m2). Tại P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột. Giá khởi điểm: 794.500.000 đồng (bảy trăm chín mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Tiền đặt trước: 158.900.000 đồng (một trăm năm mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng).

Thời gian đăng ký hồ sơ: Từ ngày 05/08/2020 đến 14h00, ngày 25/08/2020.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 27/08/2020.

- Địa điểm đấu giá: Số 28 Y Bih Aleo, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức: Trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk. Đ/c: Số 28 Y Bih Aleo, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3.939.333 - 0943.088.474 để được hướng dẫn chi tiết.